CenRaPS

Hakkımızda

CenRaPS-logo HakkımızdaAraştırma ve Politika Çalışmaları Merkezi (CenRaPS), küreselleşen dünyanın modern toplumlarının sorunlarına odaklanarak temel araştırmalar yürütmektedir. Araştırmalarımız, teoriye dayalı, sorun odaklı, genellikle uzun vadeli ve çoğunlukla uluslararası karşılaştırmalara dayanmaktadır.

Misyonumuz, yerel, ulusal ve uluslararası düzeydeki önemli insan ve toplumsal sorunlara odaklı araştırmaları teşvik etmektir. Bu amacı gerçekleştirmek için farklı disiplinlerden araştırmacıları yeni çalışma alanları etrafında bir araya getiriyor ve Penn State’deki sosyal bilimciler için danışmanlık, mali destek, erişilebilir altyapı ve hizmetler sunuyoruz.

CenRaPS, toplumsal sorunlara çözüm bulmayı hedefleyen ve bilimsel disiplinler arası işbirliğine dayanan bir yaklaşım benimsemektedir. Araştırmalarımız, karmaşık toplumsal meseleleri anlamak ve çözmek için farklı bakış açılarını birleştirerek sosyal bilimler alanında önemli katkılarda bulunmayı amaçlamaktadır.

Ayrıca, CenRaPS olarak araştırmacılarımızın ihtiyaçlarına odaklanarak, çalışmalarını desteklemek için gerekli kaynakları sağlama ve onları güçlendirmek için çeşitli imkânlar sunma konusunda kararlıyız. Böylece, bilimsel keşifleri teşvik ederek toplumumuzun refahı ve gelişimi için somut katkılarda bulunmayı hedefliyoruz.

CenRaPS olarak, toplumun karşılaştığı zorluklara çözüm bulmak için araştırma ve politika oluşturma süreçlerine katkıda bulunmayı, bilgiyi paylaşmayı ve toplumsal değişimde etkili bir rol oynamayı taahhüt ediyoruz.

industry-industry-4-web-3087393-1024x427 Hakkımızda