YETİŞTİRİCİ İLE SÖZLEŞME YAPMAK SURETİYLE ÖZEL İZNE TABİ DAMIZLIK GEBE DÜVE İTHALATI

  • SERHAT GÜNGÖR Selcuk University, Turkey
  • UĞUR ZÜLKADİR Selcuk University, Turkey
Keywords: Damızlık, Düve, Hayvan İthalatı, Karantina

Abstract

Türkiye’de yetiştirilen yerli ırkların verimlerinin düşük olduğunun tespitinden sonra, ülke hayvancılığının geliştirilmesi ve hayvanların verimlerinin artırılması amacıyla ülke dışından hayvan ithal edilmesine Cumhuriyetin ilk yıllarında başlanmıştır. 1925 yılında başlayan bu çalışmalar, 1937 yılı ve 1947 yılında dışalımlarla devam etmiştir. Yurtdışından getirilen İsviçre Esmeri ve Simmental ırklarıyla ülke içerisinde sığır ıslah çalışmaları yapılmıştır. Bu konuda Karacabey harası merkez olarak seçilmiş ve buraya getirilen ırklarla bölge ve ülke hayvanlarının verimleri artırılmaya çalışılmıştır. Bunu, en büyük dış alım olarak, 1986 yılında yurtdışından Siyah Alaca ırkından 300.000 gebe düve ithalatı izlemiştir. Sonuçta yurtdışından hayvan ithal edilmesi bir devlet politikası haline gelmiştir. Son yıllarda birçok özel işletme hayvan ithalatına devam etmektedir. Bir plan dahilinde yapılan bu uygulamanın esaslarının ve uygulanış biçiminin gösterilmeye çalışıldığı bu çalışmada, bu konunun doğru yada yanlış olduğu değil, özel işletmelerin sözleşme ile yurtdışından özel izinle damızlık hayvan getirmelerine ait prosedür anlatılacaktır.

Author Biographies

SERHAT GÜNGÖR, Selcuk University, Turkey

Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü, Kampüs/KONYA

UĞUR ZÜLKADİR, Selcuk University, Turkey

Sorumlu yazar, Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü, Kampüs/KONYA, uzulkad@selcuk.edu.tr

References

1. Anonim. 2017. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK). http://www.tuik.gov.tr/ (Erişim Tarihi 23.02.2018).
2. Anonim. 2018. Konya Tarım ve Orman Bakanlığı Şube/İlçe Müdürlükleri 2017 Yılı Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı Sonuç Raporu. https://konya.tarimorman.gov.tr/Belgeler/tydd_belge_2018/2018_sube_ilce_koord_topl_kitabi.pdf. Erişim Tarihi: [10.07.2019].
3. Anonim. 2019a. Hayvancılık Raporu, 2018. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası. http://www.zmo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=29946&tipi=17&sube=0. Erişim Tarihi: 10.07.2019.
4. Anonim. 2019b. Tarım ve Orman bakanlığı resmi web sitesi. https://www.tarimorman.gov.tr/Konular/Hayvancilik/Ithalat-Ihracat/Buyukbas-Ihtalat-Ihracat?Ziyaretci=Ihracat-Ithalat. Erişim Tarihi: 10.07.2019.
5. Odacı, Ö. 2019. Konya İlinin Ereğli İlçesinde Özel Bir Süt Sığırcılık İşletmesinde Yetiştirilen Siyah Alaca Sığırların Bazı Süt ve Döl Verim Özellikleri. Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, KONYA.
Published
2019-07-19
How to Cite
GÜNGÖR, S., & ZÜLKADİR, U. (2019). YETİŞTİRİCİ İLE SÖZLEŞME YAPMAK SURETİYLE ÖZEL İZNE TABİ DAMIZLIK GEBE DÜVE İTHALATI. CenRaPS Journal of Social Sciences, 1(1), 54-62. Retrieved from http://cenraps.org/journal/index.php/c/article/view/5
Section
Articles